چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

انتشار کتاب - ضرورت داشتن دانش عمومی وآگاهی فرهنگی در ترجمه شفاهی

چاپ کتاب - ضرورت داشتن دانش عمومی وآگاهی فرهنگی در ترجمه شفاهی

دانش در ترجمه شفاهی

شاید در عصری که دانش تخصصی و فناوری پیشرفته از اهمیت تعیین کننده برخوردارند، صحبت از دانش عمومی، موضوعی تاریخ گذشته بنظر رسد؛ اما واقعیت این است که کمبود دانش عمومی غالبا بر کسب دانش تخصصی تاثیر منفی می‌گذارد. علاوه بر این، بومی سازی، که در حال حاضر یکی از برجسته‌ترین حوزه‌های ترجمه است، تا حدود زیادی با دانش عمومی سر و کار دارد.

تا جاییکه به ترجمه مربوط است، تخصصی‌گرایی بیش از اندازه می‌تواند تمرکز را بر مهارت‌ها و تکنیک‌های زبانی و دانش تخصصی معطوف سازد و نتیجتاً اهمیت دانش عمومی را که برای فهم سیاق‌ها و شرایط گفتاری ضروری می باشد، از نظر دور نگهدارد. برخی از متخصصان ترجمه بر نقش «مکمل‌های شناختی» و بر اهمیت فراخوانی دانش فرازبانی از سوی مترجمان برای تولید ترجمه دقیق و منطقی تاکید می‌ورزند.

 تعریف غیرقطعی از دانش عمومی

«دانش عمومی» عبارت است از «هر دانش‌ و مهارتی که برای زندگی بعنوان یک انسان یا شهروند برای هر فرد ضروری است» (لاونن و میسالو 1998: 318). این تعریف بنظر کمی مبهم می رسد چون بسیاری از اصطلاحات آن برای تفسیر ذهنی گشوده‌اند: در مورد اینکه چه چیزی «برای زندگی بعنوان یک انسان یا شهروند برای هر فرد ضروری است»، عقاید و باورهای متفاوتی ممکن است وجود داشته باشد.

با اینحال، این تعریف دانش عمومی بیانگر عناصر معینی است که باید مد نظر قرار گیرد:

 • اولا، ما بعنوان انسان، دانش عمومی را از طریق تجربه بدست می‌آوریم که از طریق تعاملاتمان با دنیای فیزیکی حاصل شده است.
 • ثانیا، بعنوان شهروند، دانش عمومی ما از طریق تعاملاتمان در جامعه گسترش می یابد و بنابراین دارای جنیه فرهنگی است و با «فرهنگ عمومی» رابطه دارد.
 • مشخصات کتاب
 • نویسنده: فربد یزدی
 • مترجم : -
 • نوبت چاپ : نشر زرین اندیشمند
 • موضوع : چاپ کتاب - ضرورت داشتن دانش عمومی وآگاهی فرهنگی در ترجمه شفاهی
 • شابک : 4-01-7046-622-978
 • جلد : اول
 • ناشر : اول
 • تاریخ درج : ۰۵-۰۹-۱۳۹۸
محبوب ترین کتاب ها
چا پ کتاب فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
نشر فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
عاشقانه های مردانه از هزاره‌های قبل از میلاد تا امروز
چاپ کتاب عاشقانه های مردانه از هزاره‌های قبل از میلاد تا امروز
وکیل خودت باش (راهنمای جامع مهاجرت به کانادا)
چاپ کتاب وکیل خودت باش (راهنمای جامع مهاجرت به کانادا)
مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
چاپ کتاب مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
چاپ کتاب پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
کاربرد روش QFD در تلفیق پتنت‌ها و تکنولوژی‌ها
چاپ کتاب کاربرد روش QFD در تلفیق پتنت‌ها و تکنولوژی‌ها
آخرین اخبار
پرفروشترین کتاب
اول عاشق خودت باش!
اول عاشق خودت باش!
پربازدیدترین کتاب
کتاب مارینا ایوانونا تسوه‌تایوا
مارینا ایوانونا تسوه‌تایوا