چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

مدیریت بحران در حوادث و بلایا بلند مرتبه‌ها در شهرهای جدید

کتاب مدیریت بحران در حوادث و بلایا بلند مرتبه‌ها در شهرهای جدید

پیشگفتار


در طليعه قرن بيست و یکم، جهان شاهد بلایای عظيمی است که حوادث طبيعی و غير طبيعی به وجود آورده است. طوفان عظيم کاترینا، تسونامی آسيای جنوب شرقی، زلزله بم، کرونا )ویروس کووید 19 ( و دهها حادثه مشابه بزرگ و کوچک، بارها این حقيقت را به جهانيان گوشزد میکند که پيشبينیها و چاره اندیشیها و راههای مقابله و سازش با این بلایا هنوز نارسا و ناکافی است و تنها شمار اندکی از ملل دنيا دانش، فن و هنر مدیریت و مهار این گونه بلایا را فراگرفته و به کار میگيرد. در اکثر کشورها اغلب پس از وقوع هر حادثه بزرگ، سيل کمکهای سازماندهی نشده اعم از نيروی انسانی و مادی به منطقه
حادثه دیده گسيل میشود و با اتلاف نيروی فراوان، اندکی وضع تخفيف مییابد و به سرعت همه چيز به دست فراموشی سپرده میشود.بنابراین یکی از مهمترین چالشهای زمان حاضر، نياز به داشتن سيستم مدیریت بلایا در مواجهه با بلایای طبيعی و غيرطبيعی میباشد. با توجه به وسعت ایران، تنوع بلایای مختلف و شدت و تعداد آنها، لزوم وجود ساختاری مناسب برای نظام مدیریت بلایا از نيازهای اساسی کشور به شمار میرود.

برشی از کتاب

تعریف بُحران : هر گونه آشفتگی چه طبيعی چه به دست بشر که در مؤلفههای اجتماعی، اقتصادی و زیست محيطی یک جامعه آسيب دیده پدید آید و از توان پذیرش جامعۀ آسيب دیده بالاتر باشد را بُحران گویند.
شباهتهای دورانهای بُحران: هر سه نوع بحران اجتماعی، اقتصادی و زیستمحيطی از وقایع برنامهریزی نشده میباشد و پيشگيری نمودن از آنها به عواملی مثل تجربه، آموزش و باورها بستگی دارد.
فصل اول: شناخت سوانح حوادث طبیعی در جهان 21 هر سه نوع واقعه وقتی اتفاق میاُفتد، غير قابل کنترل بوده هر چند میتوان اقداماتی برای کاهش خسارات انجام داد. هر سه نوع بطور مکرر اتفاق میاُفتد و مرزهای جغرافيایی متفاوت دارد.

 

  • مشخصات کتاب
  • نویسنده: دکتر اسماء بَحرانی فرد
  • مترجم : -
  • نوبت چاپ : نشر زرین اندیشمند
  • موضوع : کتاب مدیریت بحران در حوادث و بلایا بلند مرتبه‌ها در شهرهای جدید
  • شابک : 978-622-7591-14-9
  • جلد : -
  • ناشر : نشر زرین اندیشمند
  • تاریخ درج : ۰۲-۰۳-۱۴۰۰
  • خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی
محبوب ترین کتاب ها
چا پ کتاب فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
نشر فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
عاشقانه های مردانه از هزاره‌های قبل از میلاد تا امروز
چاپ کتاب عاشقانه های مردانه از هزاره‌های قبل از میلاد تا امروز
وکیل خودت باش (راهنمای جامع مهاجرت به کانادا)
چاپ کتاب وکیل خودت باش (راهنمای جامع مهاجرت به کانادا)
مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
چاپ کتاب مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
چاپ کتاب پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
کاربرد روش QFD در تلفیق پتنت‌ها و تکنولوژی‌ها
چاپ کتاب کاربرد روش QFD در تلفیق پتنت‌ها و تکنولوژی‌ها
آخرین اخبار
پرفروشترین کتاب
اول عاشق خودت باش!
اول عاشق خودت باش!
پربازدیدترین کتاب
کتاب مارینا ایوانونا تسوه‌تایوا
مارینا ایوانونا تسوه‌تایوا